Izegemse firmalocatie Romel wordt eigentijds woonpark

Tot vorig jaar zetelde aannemer Romel in het hartje van de Izegemse wijk Bosmolens. Na hun verhuis naar Gullegem kwam de site vrij voor een uniek inbreidingsproject. Kurt Seurinck van Romel: “Ter Beurse is een perfect voorbeeld van hoe men via reconversie en integratie van groen tot een harmonieus geheel en een aangename woonomgeving in de stad kan komen. Stadsinbreiding is de toekomstige weg die we in Vlaanderen moeten bewandelen en wat Romel ook wil promoten.”

romel 009

Ter Beurse wordt een woonpark met zestig BEN-appartementen (Bijna Energie Neutraal) verdeeld over vier blokken. Het streefdoel is appartementen met een E-peil lager of gelijk aan 30. Daarmee zijn nu al de toekomstige normen van 2021 behaald. Kurt Seurinck: “Romel is bouwpromotor en tegelijk ruwbouw- en hoofdaannemer van Ter Beurse. Door onze brede knowhow coördineren we zelf alle werken van A tot Z. Ter Beurse is een mooi voorbeeld van hoe we een halt kunnen toeroepen aan het voortdurend aansnijden van nieuwe verkavelingen met de bijhorende problemen naar mobiliteit en het verdwijnen van open ruimtes. Tegelijk hanteren we toekomstgerichte energienormen. Om die te behalen maken we gebruik van geothermische verwarming in de winter en koeling in de zomer. Elk appartement heeft zijn eigen warmtepomp die de aardwarmte gebruikt om die om te zetten in vloerverwarming, sanitair warm water en vloerkoeling in de zomer. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het akoestische comfort tussen de appartementen onderling.”

Dak- en rioleringsmaterialen Deschacht

Ter Beurse is niet het eerste project waarbij Romel op Deschacht rekent voor de levering van materialen. Kurt Seurinck:“Vroeger deden we hoofdzakelijk een beroep op Deschacht voor rioleringstoebehoren. Ook voor dit project hebben zij alle PVC-materialen voor de buitenriolering geleverd. De werken zijn uitgevoerd door onze onderaannemer Dieter Jonckheere. De platdakverdichting wordt uitgevoerd door ASREVO bvba en Patrick Heldenbergh. Zij bestelden dan weer alle dakdichtingsmaterialen voor de platte daken en de verdichting op de ondergrondse parkeergarage. Deschacht levert een bijzonder goeie service. De vertegenwoordigers staan ons met raad en daad bij. In het bijzonder de personen die zich gespecialiseerd hebben in hun vakgebied bieden een grote meerwaarde, met name Dirk Stuyven voor riolering en Didier Van Moorleghem voor dakdichtingsmaterialen.” De oplevering van de eerste appartementen is voorzien voor begin maart 2017.