PVC NAZICHTPUT VB 315MM 3X110 1X110S 50cm

PVC NAZICHTPUT VB 315MM 3X110 1X110S 50cm

Productinfo

PUT23C

3129

stuks

PVC inspectieput met sifon geproduceerd uit Benor gekeurde rioleringsbuizen.

 • De inlaten en uitlaten zijn voorzien van een mof met een vaste rubberen dichtingsring.
 • De putten worden gemaakt op standaardhoogte, bovenaan voorzien van een kraag, dit om ophoging tot het gewenste niveau mogelijk te maken.
 • De aangeduide hoogtes van de aansluitingen zijn gemeten vanaf het midden van de aansluiting.
 • Snelle en gebruikvriendelijke aansluiting
 • Benor keurmerk voor gegarandeerde kwaliteit
 • Voorzien van een rubber dichting voor het eenvoudig, waterdicht ophogen van de put
 • Voor gebruik bij ingegraven rioleringsleidingen, voor de drukloze afvoer van regenwater en van huisafvalwater.
 • Kunnen zowel in combinatie met PVC en PP als met HDPE leidingen gebruikt worden.
 • Voor de aansluitingen wordt gebruik gemaakt van PVC hulpstukken met vaste dichtingsring.
 • Het afvoersysteem is inzake zijn thermische bestandheid geschikt voor de afvoer van huisafvalwater dat afkomstig is van een binnenhuisafvoersysteem, waarvan de temperatuur gedurende een tijdspanne 65°C kan overschrijden.

Extra Informatie

/ Geel / Hasselt / Herstal

Technische specificaties

Nazichtput
Grijs
Sifonput
PVC
315mm
110mm
500mm
110mm
BENOR
EN 13598
Vlak